Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bochni Wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja ciepła

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Ks. J. Poniatowskiego 24A
32 – 700 Bochnia

Konto: PKO BANK POLSKI S.A. O/ w Bochni
Nr 48 1020 4984 0000 4802 0037 8265
KRS 0000024823
NIP 868-000-62-17 REGON 850442234
Kapitał zakładowy: 4 261 000 zł

Biuro Obsługi Klienta
tel.  14 611 15 0114 611 15 02
fax 14 611 15 03
e-mail: sekretariat@ mpec.bochnia.pl

Kotłownia Miejska
tel. kotłownia 14 611 79 09
tel. kotłownia 14 612 25 23

Pogotowie ciepłownicze
tel. 14 611 80 11 (bezpłatny)
tel. kom. 600 048 239

Informacja:

Na podstawie art. 116 ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 poz. 478) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bochni informuje, że w roku 2018 udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczanego do miejskiej sieci ciepłowniczej wynosi 0%.

Szczegółowe informacje na temat ochrony i dostępu do danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bochni dostępne są na stronie Polityki Prywatności

Skip to content