Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bochni Wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja ciepła

OFERTA

Przelicz, porównaj, wybierz, zdecyduj się…….

Przykładowe koszty ogrzewania

Budynek o zapotrzebowaniu na moc cieplną 175 kW. Dla wyprodukowania w skali roku 1370 GJ energii cieplnej potrzeba

– 79 ton węgla kamiennego
35 ton oleju opałowego
42550 mgazu ziemnego

Powyższe dane pochodzą z opracowania “Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja” nr 11/2003

Przewidywany koszt ogrzewania ciepłem sieciowym MPEC (ceny netto w skali całego roku) wg naszych obliczeń wynosi: 45150,19 zł netto
Na ten koszt złożyły się:

– moc zamówiona
– ciepło pobrane
usługi przesyłowe (stałe)
usługi przesyłowe (zmienne)
ubytki nośnika (przyjęto 10 m3)

Koszt ogrzewania ciepłem z kotłowni węglowej (węgiel kostka), przy obsłudze czterech palaczy wg naszych obliczeń wynosi: 63985,00 zł netto
Na ten koszt złożyły się:

– koszt ciepła
– koszt palaczy
nadzór nad kotłownią
energia elektryczna
amortyzacja

Uwaga: nie ujęto w kosztach – kosztu wywozu żużla.

Koszt ogrzewania ciepłem z kotłowni olejowej (olej opałowy lekki EKOTERM PLUS) wg naszych obliczeń wynosi: 48061,95 zł netto
Na ten koszt złożyły się:

– koszt opału
– nadzór nad kotłownią
– amortyzacja
– energia elektryczna
– dozór techniczny (kocioł + naczynie wzbiorcze)
– przegląd kominiarski

Koszt ogrzewania ciepłem z kotłowni gazowej (gaz ziemny) wg naszych obliczeń wynosi: 49837,79 zł netto.
Na ten koszt złożyły się:

– koszt opału (grupa taryfowa W – 5)
– opłata za gaz abonament
usługi przesyłowe (stałe)
usługi przesyłowe (zmienne)
nadzór nad kotłownią
energia elektryczna
amortyzacja
dozór techniczny (kocioł + naczynie wzbiorcze)
przegląd kominiarski i instalacji gazowej

MPEC Bochnia
MPEC Bochnia

 

Powyższe szacunkowe dane, dotyczą wyłącznie naszej Ciepłowni Miejskiej i stanowią dla nas porównanie kosztów jakie możemy ponosić produkując ciepło i przesyłając je użytkownikom. Staramy się wybierać najkorzystniejsze rozwiązania dla naszych odbiorców ciepła i stosować je w praktyce.

Szczegółowe informacje można uzyskać w naszym Biurze Obsługi Klienta

Skip to content