Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bochni Wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja ciepła

Przetargi

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bochni ogłasza przetarg nieograniczony na inwestycję:

Wykonanie robót budowlanych celem modernizacji kotła WR-10 011 nr 1 zmiana konstrukcji na ekrany szczelne membranowe w Kotłowni Miejskiej K-11 w Bochni”

Termin składania ofert do dnia 31 stycznia 2018r. do godz. 1200 w siedzibie zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi 31 stycznia 2018r. o godz. 1215.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz inne dokumenty dotyczące przedmiotu przetargu zostały zamieszczone poniżej:

MPEC Bochnia

ogłoszenie o przetargu

MPEC Bochnia

SIWZ
.

MPEC Bochnia

załącznik numer 1

MPEC Bochnia

załącznik numer 2

MPEC Bochnia

załącznik numer 3

MPEC Bochnia

załącznik numer 4

MPEC Bochnia

załącznik numer 5

MPEC Bochnia

załącznik numer 6

Publikacja dnia: 09.01.2018

Zapytania do specyfikacji i wyjaśnienia

MPEC Bochnia

Wyjaśnienie 1 SIWZ

MPEC Bochnia taryfa

Wyjaśnienie 2 SIWZ

MPEC Bochnia taryfa

Wyjaśnienie 3 SIWZ

MPEC Bochnia taryfa

Załącznik do wyjaśnienia 3 SIWZ

MPEC Bochnia taryfa

Informacja z otwarcia ofert

Publikacja dnia: 31.01.2018

MPEC Bochnia taryfa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Publikacja dnia: 14.02.2018

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bochni informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na „Transport miału węglowego do Kotłowni Miejskiej K-11 w Bochni w ilości 5250 Mg” wybrana została oferta firmy M-Trans Logistic Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Stawowej 4, 41-200 Sosnowiec.

 

Skip to content